duminică, 13 mai 2012

Invitaţie în Mureş la etapele naţionale ale concursurilor din CAEN 2012

către toate inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, palatele şi cluburile copiilor

Prezenţe mureşene în competiţia "O activitate de succes în Şcoala altfel"În perioada 14-20 mai 2012, pot fi votate cele mai interesante activităţi desfăşurate în săptămâna "Şcoala altfel". Platforma de votare pusă la dispoziţie de MECTS pentru toate judeţele este deschisă şi disponibilă la adresahttp://scoalaaltfel.edu.ro/votare/ Cunoscând seriozitatea şi pasiunea cu care s-a muncit în judeţul Mureş în această săptămână pentru reuşita acţiunii, este firesc sa ne dorim să fim printre câştigători. De aceea îi invităm pe toţi susţinătorii noştri mureşeni dar şi pe cei din ţară să voteze activităţile derulate în cadrul acestui program în judeţul nostru, la oricare dintre cele 9 domenii pentru care Comisia judeţeană din Mureş a selectat prezentări: abilităţi de viaţă, artistic, cultural, educaţie pentru cetăţenie democratică, educaţie pentru sănătate, educaţie ecologică, sportiv, tehnic, ştiinţific (din păcate, pentru domeniul consiliere, în Mureş nu s-a calificat niciun proiect prezentat).Platforma va accepta un singur vot, pentru fiecare domeniu în parte, de pe acelaşi cont de email (votantul va primi linkul de confirmare a votului la adresa de email pe care o va introduce în momentul votării)
Le dorim succes tuturor colegilor din ţară care participă la competiţie şi ne dorim o întrecere captivantă !În afara platformei de votare, proiectele mureşene mai pot fi vizitate şi pe site-ul ISJ Mures, la adresele
http://edums.ro/scaltfel.php si, respectiv,
http://edums.ro/mects/scaltfel/

Acest eveniment este promovat şi pe Facebook, la adresa
https://www.facebook.com/events/378493865520236/

vineri, 10 februarie 2012

Săptămâna 2-6 aprilie 2012 - Programul "Şcoala Altfel"

Ordinul privind structura anului şcolar 2011-2012, cu anexa privind Săptămâna "Şcoala altfel"
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/15196

Comunicat de presă MECTS referitor la Săptămâna "Şcoala altfel"
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/15894

Propunere de activităţi pentru Programul "Şcoala altfel", realizată de "Cercetaşii României"
http://www.scout.ro/news.php?id=191

Nota de probleme a ISJ Mures - educativ - ian. 2012
http://www.edums.ro/29%2027%20%20ian%202012.pdf

Site-ul Programului "Şcoala altfel"
http://scoalaaltfel.edu.ro/despre.php

Nota MECTS - feb. 2012 - Săptămâna "Şcoala altfel" şi Calendarul pregătirii acesteia
http://www.edums.ro/12207feb2012.pdf

joi, 19 ianuarie 2012

miercuri, 1 decembrie 2010

Protocolul de colaborare / parteneriat educaţional

Modele orientative de protocol de colaborare şi/sau parteneriat educaţional recomandate de I.Ş.J. Mureş se pot descărca de la adresa
http://www.edums.ro/attachments_2010_03_14.zip

Pentru a obţine formularele actualizate şi detalii despre incheierea de parteneriate educaţionale în judetul Mures, puteţi scrie la adresa de email educativ2@gmail.com

Deplasările cu elevii - formulare

Formularul pentru avizarea deplasărilor cu elevii în afara localităţii, recomandat de I.Ş.J. Mureş, se poate descărca de la adresa
http://www.edums.ro/Formular_excursie_scolara3.pdf

Formularul se utilizează pentru toate tipurile de deplasări cu elevii în afara localităţii: excursii tematice sau de agrement, participări la concursuri, tabere, vizite de studiu, vizionări de spectacole, festivităţi etc.

Pentru depasările externe, acestui formular i se adaugă invitaţiile, programele/proiectele de parteneriat în baza cărora se efectuează deplasarea, precum şi documentele prevăzute de legislaţia europeană privind însoţirea minorilor.

Documentele pentru avizarea deplasărilor cu elevii se depun la secretariatul I.Ş.J. cu 10 zile lucrătoare înainte, pentru a putea fi supuse procedurilor de avizare în timp normal. Pentru avizarea deplasărilor interne, formularul poate fi trimis şi prin fax, la secretariatul I.Ş.J.

Aceste proceduri sunt aplicabile tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Mureş şi sunt publicate pe site-ul oficial al I.Ş.J. Mureş, www.edums.ro, la adresa
http://www.edums.ro/procedura%20avizare%20deplasari%202011.rar
şi la adresa
http://www.edums.ro/excursie.pdf

Proiectele educaţionale - concepere, modele de redactare, exemple avizate

Formularele de aplicaţie recomandate de M.E.C.T.S. pentru proiectele educaţionale din Calendarul Naţional al Activităţilor Extraşcolare 2011 se pot descărca de la adresa:
http://www.edu.ro/index.php/articles/14291

Aceleaşi formulare de aplicaţie, personalizate şi recomandate pentru proiectele provenite din judeţul Mureş, se pot descărca de la adresa:
http--www.edums.ro-CAEN%202011.ZIP  - pentru CAEN 2011

sau, la data de 8 noi. 2011, pentru CAEN 2012

sau de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, rubrica noutăţi:
http://www.edums.ro/noutati.php

vineri, 14 mai 2010

Concursul naţional de proiecte "Nonviolenţa în mediul şcolar" 2010

Regulament de desfăşurare
Concursului Naţional de proiecte "Nonviolenţa în mediul şcolar"
- ediţia a patra -

Condiţii de participare
Proiectul se adresează tuturor elevilor, mai ales celor care activează în Consiliile Elevilor la nivel de şcoală, de judeţ sau la nivel naţional, dar şi cadrelor didactice care îndrumă echipe de elevi în activităţile extraşcolare, nonformale. Aceştia, constituiţi în echipe de proiect de câte 4 membri, vor concepe şi implementa proiectul unei activităţi educative nonformale.

Desfăşurarea Concursului
se desfăşoară în anul şcolar 2009-2010 şi cuprinde cinci etape, după cum urmează:
- Etapa de promovare a Concursului: până la 15 aprilie 2010
În această etapă, se va realiza, cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, promovarea în colegii şi licee din toată ţara, precum şi în mass-media a Regulamentului de desfăşurare a Concursului.
- Etapa de realizare a proiectelor educative pe tema nonviolenţei în mediul şcolar: anul şcolar 2009-2010
În această etapă, se va realiza redactarea şi experimentarea efectivă a proiectelor de către echipele constituite la nivel judeţean, se vor realiza parteneriatele şi se vor derula dezbateri privind eficienţa proiectelor pe tema nonviolenţei în mediul şcolar.
- Etapa de înscriere în concurs a proiectelor: 15 - 30 aprilie 2010
Participanţii vor putea trimite, în această perioadă, pe adresa electronică a Concursului (e-mail: educativms@gmail.com),
· un proiect structurat în conformitate cu indicaţiile publicate pe site-ul http://www.edu.ro/index.php/articles/3679 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Proiectul va fi tehnoredactat, în format Word (Times New Roman 12; Line Spacing 1,5), şi va cuprinde explicitarea unei activităţi educative nonformale, derulate sau derulabile de către un grup de proiect format din 4 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic, la nivelul uneia sau a mai multe unităţi de învăţământ, în parteneriat cu instituţii nonguvernamentale, pe durata a maxim 3 săptămâni.
· Fişa de participare (Anexa 2), completată cu toate datele solicitate.
Nu trebuie trimise pentru preselecţie decât descrierile proiectelor, NU şi prezentările sau materialele video anexe.
Atenţie! Proiectele trimise după data de 30 aprilie 2010 nu vor mai putea participa la preselecţie!
- Etapa de preselecţie a proiectelor: 30 aprilie - 3 mai 2010
Din numărul total de participanţi, juriul acestei etape, alcătuit din specialişti în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în mediul şcolar, va selecta 15 echipe a câte 4 elevi , care vor fi invitate să participe la etapa finală, însoţite de inspectorul pentru consiliere/activităţi educative formale şi nonformale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, sau de profesorul coordonator al proiectului selectat.
Rezultatele selecţiei vor fi anunţate prin email, pe adresele inspectorilor educativi din judeţele participante, in perioada 3-5 mai 2010.
- Etapa finală: 2-3 zile consecutive, în perioada 7- 9 mai 2010
a. Finaliştii îşi vor susţine proiectele în faţa celorlalţi participanţi şi a unei comisii alcătuite din reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai instituţiilor naţionale şi judeţene abilitate în domeniu
b. Elevii finalişti vor beneficia de un workshop pe tema violenţei şi abuzului asupra copilului susţinute de specialişti în domeniul legislaţiei, tehnici de abordare a agresorului, depistarea victimelor violenţei, comunicare asertivă, suport emoţional pentru victime), în organizarea C.J.A.P. Mureş
c. Se va organiza festivitatea de premiere şi lansarea “Panoramicului Concursului de proiecte”
Juriul Naţional al Concursului, alcătuit din reprezentanţi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea câştigătorilor.

Se vor acorda premii atât pentru echipajele participante, pe categorii (clasele V-VIII şi clasele IX-XII), cât şi pentru elevii care se remarcă în prezentarea proiectelor:
Toţi finaliştii vor primi, din partea organizatorilor şi a sponsorilor, cadouri constând în cărţi şi rechizite.

Informaţii suplimentare:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, Str. Dr. Victor Babeş, Nr. 11, Telefon: 0265/213779, Fax: 0265-218473, E-mail: mailto:cnpr@warpnet.ro
(persoană de contact: inspectorul şcolar de specialitate pentru consiliere / activităţi educative formale şi nonformale, prof. drd. Felicia Stela Ionescu, tel. 0721-435252, e-mail: educativms@gmail.com).

Concursuri naţionale găzduite în 2010 de ISJ Mures cf. CAEN 2010
duminică, 2 august 2009

Festivalul naţional al fanfarelor şcolare

REGULAMENT
FESTIVALUL NAŢIONAL AL FANFARELOR ŞCOLARE
EDIŢIA A III-A - 2009

28-31 august 2009, Târgu-Mureş

Cap I. Dispoziţii generale
Concursul face parte din Calendarul Activităţilor Extraşcolare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Palatul Copiilor Tg. Mureş şi Clubul Copiilor Târnăveni.
Obiectivul general este realizarea schimbului de experienţă în domeniul fanfarelor de copii, valorificarea potenţialului artistic al participanţilor, promovarea muzicii de fanfară în rândul populaţiei şcolare, prin activitate de finalizare pentru cercurile de profil.

Cap II Participanţi şi condiţii de participare
Art. 1. Participă la festival fanfare din Palate şi Cluburi ale Copiilor (membrii formaţiilor sunt elevi din cls. I – XII, cu vârsta maximă de 19 ani). Fiecare elev va prezenta carnetul de elev, vizat pentru anul şcolar 2008–2009 şi C.I., după caz. În cazul în care mai mult de 25% dintre membrii formaţiei depăşesc vârsta maximă de 19 ani, formaţia nu poate intra în competiţie pentru atribuirea de premii (primeşte doar Diplomă de participare);
Art. 2. Durata de interpretare - maxim 25 de min.;
Art. 3. Repertoriul cuprinde obligatoriu:
- marş
- muzică de promenadă
- prelucrare folclorică
- prelucrare a unei piese de muzică uşoară
- alături de genurile muzicale obligatorii pot fi interpretate şi alte genuri, cu încadrarea în numărul maxim de 25 de minute, acordat formaţiei;
Art. 3. Formaţia se poate prezenta cu maxim 30 membri. În cazul depăşirii numărului de membri, conducătorul de grup este rugat să ia măsuri pentru achitarea costurilor suplimentare de cazare şi masă;
Art. 4. Fiecare delegat se va prezenta la şedinţa tehnică cu tabele nominale (2 exemplare), conform datelor din Anexa 2, vizate de Inspectoratul Şcolar respectiv.
Art. 5. Formaţiile vor confirma participarea pe baza fişei de înscriere şi vor trimite materialele pentru realizarea prezentării formaţiilor şi a caietului program, la Palatul Copiilor Tg. Mureş, tel - fax. 0265.261009, adresă mail
pctargumures@gmail.com, sau la Clubul Copiilor Târnăveni tel – fax 0265.446405, adresă de mail cctarnaveni08@yahoo.com, până la data de 15 august 2009.

Cap III Organizarea festivalului şi jurizarea
Art. 6. Festivalul se desfăşoară pe durata a 4 zile, în perioada 28 – 31 august 2009, în municipiul Tg. Mureş, cheltuielile pentru cazare, masa, organizare, consumabile vor fi suportate de organizatori, cu contribuţia M.E.C.I., iar cele pentru transport de către Inspectoratele Şcolare ale judeţelor participante, activitatea fiind cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare pentru anul 2009, cap. F1 poz. 20.
Art. 7. Juriul este format din 5 membri, specialişti în domeniu, selectaţi de I.Ş.J. Mureş, cu recomandarea M.E.C.I. Se vor acorda diplome de participare tuturor formaţiilor şi diplome pentru locurile I-II-III, şi menţiuni.

Cap IV Dispoziţii finale
Art. 8. Prezentul Regulament se completează cu prevederile actelor normative ce reglementează activitatea educativă formală şi nonformală, în vigoare.

Informaţii suplimentare la tel. 0265-213779 int. 115 ISJ Mureş, sau mbl .0721435252, inspector şcolar de specialitate – educativ, prof. Felicia Stela Ionescu, sau 0265-261009, Palatul Copiilor Tg. Mureş, director - prof. Olimpiu Nuţiu

Concursul naţional de artă fotografică şi cineclub al elevilor


Regulamentul Concursului Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor


31 august - 4 septembrie 2009, Colegiul Silvic Gurghiu, jud. MureşCap. I Dispoziţii generale
Concursul face parte din Calendarul activităţilor extraşcolare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Palatul Copiilor Tg-Mureş. Concursul are ca scop stimularea creativităţii artistice în domeniul audiovizual şi pregătirea generaţiei viitoare pentru impactul cu acest domeniu.


Obiectivele concursului:
• formarea şi dezvoltarea simţului estetic la copii;
• însuşirea unor deprinderi practice şi cunoştinţe în domeniul mânuirii aparatelor şi tehnicilor audio-vizuale;
• cunoaşterea şi preluarea tradiţiilor româneşti în domeniul artei fotografice şi cinematografice;
• evaluarea nivelului de pregătire practica şi teoretica a celor mai talentaţi copii;• stimularea creativităţii acestora;Cap. II. Participanţi şi condiţii de participare
Art. 1. Concursul este deschis participării tuturor copiilor care practica arta fotografica şi cinematografica în cadrul cercurilor de profil din unităţile de învăţământ şcolare şi extraşcolare (scoli, palate şi cluburi ale copiilor)
Art. 2 Fiecare judeţ poate participa cu câte 2 (doi) elevi selectaţi din cercurile de profil din judeţ, însoţiţi de un cadru didactic desemnat de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv. Judeţul gazda poate participa cu mai mulţi concurenţi. Pentru buna desfăşurare a concursului, organizatorul poate invita, în limita a (2+1), reprezentanţi din unul din cercurile remarcate în ediţiile precedente, pentru a sprijini cu aparatura şi specialişti organizarea secţiunii film.
Art. 3 La concurs pot participa, în aceleaşi condiţii şi elevi din tarile prietene României, cu condiţia respectării tuturor formalităţilor impuse de M.E.C.I. şi de legislaţia în vigoare.
Art. 4 În concurs pot fi înscrise numai lucrări proprii, originale, alb negru şi color ce nu au mai fost premiate în alte concursuri naţionale sau internaţionale şi se încadrează în următoarele genuri:
• portret
• peisaj
• reportaj
• natura statica
• eseu
• macrofotografie
• mesaj antidrog
• prelucrări digitale
• serie foto
• etnografie şi folclor
Art. 5 Fiecare delegaţie va preda la sosire câte 20 lucrări foto, alb negru sau color (dimensiune minima 20/30) realizate de membrii delegaţiei sau de alţi membri ai cercului, pentru expoziţie, un CD cu fotografiile în format digital şi fisa filmelor cinematografice (cu durata maxima de 25 minute /judeţ). Lucrările pentru expoziţie vor fi realizate pe hârtie foto sau pe orice alt suport ce poate fi expus direct (fără calculator) şi vor avea specificate pe verso:
• denumirea lucrării
• numele şi prenumele elevului
• clasa, unitatea şcolara şi judeţul
Art. 6 Lucrările realizate pe CD, DVD, VCD etc. vor fi jurizate la categoria diapozitive şi nu vor depăşi 10 min. de prezentare pe judeţ.
Art. 7 Filmele pot fi prezentate pe suport video sau CD şi se vor încadra în următoarele genuri:
• reportaj
• documentar
• portret
• eseu
• film didactic şi ştiinţific
• desen animat
• film jucat
• mesaj antidrog
• prelucrări digitale


Cap. III Organizarea concursului
Art. 8 Concursul se va desfăşura sub forma de Tabără organizată la Colegiului Silvic din Gurghiu, judeţul Mureş. În cadrul taberei se va organiza o expoziţie fotografică în cadrul căreia se vor stabili clasamente pe genuri artistice.
Art. 9 Pentru secţiunea film se vor organiza proiecţii de filme şi suite de imagini foto-digitale, clasamentul făcându-se pe genuri de film.În afara acestora în cadrul taberei se vor face excursii documentare, schimburi de experienţă, dezbateri pe teme de specialitate.


Cap. IV Jurizarea
Art. 10. Evaluarea lucrărilor va fi făcuta de către personalităţi şi specialişti din domeniu recunoscuţi la nivel naţional şi local, selectaţi de către I.Ş.J. Mureş, cu recomandarea M.E.C.I.
Art. 11. Jurizarea se va face pe categorii de vârsta V-VIII şi IX-XII la genurile de concurs amintite anterior. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni, separat pentru alb-negru şi color la foto şi pe genuri la cinematografie. Lucrările premiate rămân la organizatori, în vederea realizării unei expoziţii itinerante.


Cap. V Dispoziţii finale
Art. 12 Cheltuielile pentru masa, cazare, consumabile şi organizare vor fi suportate de către organizatori, iar cele pentru transport de către Inspectoratele Şcolare ale judeţelor participante, activitatea fiind cuprinsa în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare 2009.
Art. 13 Înscrierea la concurs se va face pana la data de 15 august 2009 prin telefon: 0265 213779, fax 0265-218473, email:
educativms@gmail.com (Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş) sau pctargumures@gmail.com, fax 0265-261009 (Palatul Copiilor Târgu-Mureş) Numărul de participanţi stabilit prin regulament nu poate fi depăşit, dar pot fi admise în concurs lucrări ale mai multor concurenţi.
Art. 14 La sosire delegaţii vor prezenta:
• câte 2 tabele cu participanţii, vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv
• fişele de tabără cu avizul medicului
• fotografiile pentru expoziţie
• tabelul cu fotografiile şi filmele înscrise în concurs.
Art. 15 Tabăra se desfăşoară în perioada 31 august - 4 septembrie 2009 la Colegiul Silvic din Gurghiu, Deschiderea oficială este programată pentru ziua de luni, 31 august, orele 18.30, iar festivitatea de premiere - în ziua de joi, 3 septembrie, orele 17. Prezenţa se va face în data de 31 august până la orele 16,00 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş str. Victor Babeş nr. 11 Tg-Mureş (în curtea Grupului Şcolar "Constantin Brâncuşi"), de unde participanţii vor fi transportaţi la Gurghiu. Pentru delegaţiile care sosesc cu trenul în Gara municipiului Reghin, se va asigura un mijloc de transport până la Gurghiu, cu condiţia precizării acestor detalii în fişa de înscriere.


Informaţii suplimentare la tel. 0265-213779 int. 115 ISJ Mureş, sau mbl .0721435252, inspector şcolar de specialitate – educativ, prof. Felicia Stela Ionescu, sau 0265-261009, Palatul Copiilor Tg. Mureş, director - prof. Olimpiu Nuţiu

duminică, 15 februarie 2009

Concursuri naţionale găzduite în 2009 de ISJ Mures cf. CAEN 2009

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Concursul Naţional de Proiecte
"Nonviolenţa în mediul şcolar"
- ediţia a treia - 2009 -


Condiţii de participare
Proiectul se adresează tuturor elevilor, mai ales celor care activează în Consiliile Elevilor la nivel de şcoală, de judeţ sau la nivel naţional, dar şi cadrelor didactice care îndrumă echipe de elevi în activităţile extraşcolare, nonformale. Aceştia, constituiţi în echipe de proiect de câte 4 membri, vor concepe şi implementa proiectul unei activităţi educative nonformale.

Desfăşurarea Concursului
Concursul se desfăşoară în perioada 12. 01. 2009 – 20. 04. 2009 şi cuprinde cinci etape, după cum urmează:

1. Etapa de promovare a Concursului: 12– 31 ianuarie 2009
În această etapă, se va realiza, cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, promovarea în colegii şi licee din toată ţara, precum şi în mass-media a Regulamentului de desfăşurare a Concursului.

2. Etapa de realizare a proiectelor educative pe tema nonviolenţei în mediul şcolar: 1 februarie – 27 martie 2009
În această etapă, se va realiza redactarea şi experimentarea efectivă a proiectelor de către echipele constituite la nivel judeţean, se vor realiza parteneriatele şi se vor derula dezbateri privind eficienţa proiectelor pe tema nonviolenţei în mediul şcolar.

3. Etapa de înscriere în concurs a proiectelor: 30 martie – 3 aprilie 2009
Participanţii vor putea trimite, în această perioadă, pe adresa electronică a Concursului (e-mail:
educativms@gmail.com):

  • un proiect structurat în conformitate cu indicaţiile publicate pe site-ul http://www.edu.ro/index.php/articles/3679 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Proiectul va fi tehnoredactat, în format Word (Times New Roman 12; Line Spacing 1,5), şi va cuprinde explicitarea unei activităţi educative nonformale, derulabile de către un grup de proiect format din 4 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic, la nivelul uneia sau a mai multe unităţi de învăţământ, în parteneriat cu instituţii nonguvernamentale, pe durata a maxim 3 săptămâni.
  • Fişa de participare (Anexa 2), completată cu toate datele solicitate.
    Nu trebuie trimise pentru preselectie decat descrierile proiectelor, NU si prezentarile sau materialele video anexe.

Atenţie! Proiectele trimise după data de 3 aprilie 2009 nu vor mai putea participa la preselecţie!

4. Etapa de preselecţie a proiectelor: 4-10 aprilie 2009
Din numărul total de participanţi, juriul acestei etape, alcătuit din specialişti în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în mediul şcolar, va selecta 12 echipe a câte 4 elevi , care vor fi invitate să participe la etapa finală, însoţite de inspectorul pentru consiliere/activităţi educative formale şi nonformale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, sau de profesorul coordonator al proiectului selectat.
Rezultatele selecţiei vor fi anunţate prin email, pe adresele inspectorilor educativi din judeţele participante, in perioada 10-11 aprilie 2009.

5. Etapa finală: 2-3 zile consecutive, selectate din perioada 11-29 aprilie 2009 (vacanţa de primăvară)
a. Finaliştii îşi vor susţine proiectele în faţa celorlalţi participanţi şi a unei comisii alcătuite din reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ai instituţiilor naţionale şi judeţene abilitate în domeniu
b. Elevii finalişti vor beneficia de un workshop pe tema violenţei şi abuzului asupra copilului susţinute de specialişti în domeniul legislaţiei, tehnici de abordare a agresorului, depistarea victimelor violenţei, comunicare asertivă, suport emoţional pentru victime), în organizarea C.J.A.P. Mureş
c. Se va organiza festivitatea de premiere şi lansarea “Panoramicului Concursului de proiecte”

Juriul Naţional al Concursului, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ai partenerilor şi ai elevilor, va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea câştigătorilor. Se vor acorda premii atât pentru echipajele participante, pe categorii (clasele V-VIII şi clasele IX-XII), cât şi pentru elevii care se remarcă în prezentarea proiectelor.
Toţi finaliştii vor primi, din partea organizatorilor şi a sponsorilor, cadouri constând în cărţi şi rechizite.

Informaţii suplimentare:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, Str. Dr. Victor Babeş, Nr. 11, Telefon: 0265/213779, Fax: 0265-218473, E-mail:
isjmures@edums.ro (persoană de contact: inspectorul şcolar de specialitate pentru consiliere / activităţi educative formale şi nonformale, prof. drd. Felicia Stela Ionescu, tel. 0721-435252, e-mail: educativms@gmail.com).

duminică, 11 ianuarie 2009

Legislatie utila

Gasiti aici cateva trimiteri utile inspectorului educativ, directorului, directorului adjunct si coordonatorului de proiecte si programe educative, dirigintilor, practic - tuturor acelora care se ocupa de activitatea educativa formala si nonformala.

http://www.edu.ro/index.php/articles/c304/
pagina dedicata activitatilor educative, pe site/ul ministerului de resort

http://www.edu.ro/index.php/articles/3587
obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale

http://www.edu.ro/index.php/articles/10409
memorandum asupra invatarii permanente

http://www.isj.dj.edu.ro/down/docisj/Strategie%20educatie%20non%20formala%201.doc
strategia nationala a dezvoltarii activitatii educative nonformale si planul de actiune privind implementarea acesteia
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/8214
Anexa la OMECT nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.