duminică, 15 februarie 2009

Concursuri naţionale găzduite în 2009 de ISJ Mures cf. CAEN 2009

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Concursul Naţional de Proiecte
"Nonviolenţa în mediul şcolar"
- ediţia a treia - 2009 -


Condiţii de participare
Proiectul se adresează tuturor elevilor, mai ales celor care activează în Consiliile Elevilor la nivel de şcoală, de judeţ sau la nivel naţional, dar şi cadrelor didactice care îndrumă echipe de elevi în activităţile extraşcolare, nonformale. Aceştia, constituiţi în echipe de proiect de câte 4 membri, vor concepe şi implementa proiectul unei activităţi educative nonformale.

Desfăşurarea Concursului
Concursul se desfăşoară în perioada 12. 01. 2009 – 20. 04. 2009 şi cuprinde cinci etape, după cum urmează:

1. Etapa de promovare a Concursului: 12– 31 ianuarie 2009
În această etapă, se va realiza, cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, promovarea în colegii şi licee din toată ţara, precum şi în mass-media a Regulamentului de desfăşurare a Concursului.

2. Etapa de realizare a proiectelor educative pe tema nonviolenţei în mediul şcolar: 1 februarie – 27 martie 2009
În această etapă, se va realiza redactarea şi experimentarea efectivă a proiectelor de către echipele constituite la nivel judeţean, se vor realiza parteneriatele şi se vor derula dezbateri privind eficienţa proiectelor pe tema nonviolenţei în mediul şcolar.

3. Etapa de înscriere în concurs a proiectelor: 30 martie – 3 aprilie 2009
Participanţii vor putea trimite, în această perioadă, pe adresa electronică a Concursului (e-mail:
educativms@gmail.com):

  • un proiect structurat în conformitate cu indicaţiile publicate pe site-ul http://www.edu.ro/index.php/articles/3679 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Proiectul va fi tehnoredactat, în format Word (Times New Roman 12; Line Spacing 1,5), şi va cuprinde explicitarea unei activităţi educative nonformale, derulabile de către un grup de proiect format din 4 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic, la nivelul uneia sau a mai multe unităţi de învăţământ, în parteneriat cu instituţii nonguvernamentale, pe durata a maxim 3 săptămâni.
  • Fişa de participare (Anexa 2), completată cu toate datele solicitate.
    Nu trebuie trimise pentru preselectie decat descrierile proiectelor, NU si prezentarile sau materialele video anexe.

Atenţie! Proiectele trimise după data de 3 aprilie 2009 nu vor mai putea participa la preselecţie!

4. Etapa de preselecţie a proiectelor: 4-10 aprilie 2009
Din numărul total de participanţi, juriul acestei etape, alcătuit din specialişti în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în mediul şcolar, va selecta 12 echipe a câte 4 elevi , care vor fi invitate să participe la etapa finală, însoţite de inspectorul pentru consiliere/activităţi educative formale şi nonformale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, sau de profesorul coordonator al proiectului selectat.
Rezultatele selecţiei vor fi anunţate prin email, pe adresele inspectorilor educativi din judeţele participante, in perioada 10-11 aprilie 2009.

5. Etapa finală: 2-3 zile consecutive, selectate din perioada 11-29 aprilie 2009 (vacanţa de primăvară)
a. Finaliştii îşi vor susţine proiectele în faţa celorlalţi participanţi şi a unei comisii alcătuite din reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ai instituţiilor naţionale şi judeţene abilitate în domeniu
b. Elevii finalişti vor beneficia de un workshop pe tema violenţei şi abuzului asupra copilului susţinute de specialişti în domeniul legislaţiei, tehnici de abordare a agresorului, depistarea victimelor violenţei, comunicare asertivă, suport emoţional pentru victime), în organizarea C.J.A.P. Mureş
c. Se va organiza festivitatea de premiere şi lansarea “Panoramicului Concursului de proiecte”

Juriul Naţional al Concursului, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ai partenerilor şi ai elevilor, va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea câştigătorilor. Se vor acorda premii atât pentru echipajele participante, pe categorii (clasele V-VIII şi clasele IX-XII), cât şi pentru elevii care se remarcă în prezentarea proiectelor.
Toţi finaliştii vor primi, din partea organizatorilor şi a sponsorilor, cadouri constând în cărţi şi rechizite.

Informaţii suplimentare:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, Str. Dr. Victor Babeş, Nr. 11, Telefon: 0265/213779, Fax: 0265-218473, E-mail:
isjmures@edums.ro (persoană de contact: inspectorul şcolar de specialitate pentru consiliere / activităţi educative formale şi nonformale, prof. drd. Felicia Stela Ionescu, tel. 0721-435252, e-mail: educativms@gmail.com).