vineri, 14 mai 2010

Concursul naţional de proiecte "Nonviolenţa în mediul şcolar" 2010

Regulament de desfăşurare
Concursului Naţional de proiecte "Nonviolenţa în mediul şcolar"
- ediţia a patra -

Condiţii de participare
Proiectul se adresează tuturor elevilor, mai ales celor care activează în Consiliile Elevilor la nivel de şcoală, de judeţ sau la nivel naţional, dar şi cadrelor didactice care îndrumă echipe de elevi în activităţile extraşcolare, nonformale. Aceştia, constituiţi în echipe de proiect de câte 4 membri, vor concepe şi implementa proiectul unei activităţi educative nonformale.

Desfăşurarea Concursului
se desfăşoară în anul şcolar 2009-2010 şi cuprinde cinci etape, după cum urmează:
- Etapa de promovare a Concursului: până la 15 aprilie 2010
În această etapă, se va realiza, cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, promovarea în colegii şi licee din toată ţara, precum şi în mass-media a Regulamentului de desfăşurare a Concursului.
- Etapa de realizare a proiectelor educative pe tema nonviolenţei în mediul şcolar: anul şcolar 2009-2010
În această etapă, se va realiza redactarea şi experimentarea efectivă a proiectelor de către echipele constituite la nivel judeţean, se vor realiza parteneriatele şi se vor derula dezbateri privind eficienţa proiectelor pe tema nonviolenţei în mediul şcolar.
- Etapa de înscriere în concurs a proiectelor: 15 - 30 aprilie 2010
Participanţii vor putea trimite, în această perioadă, pe adresa electronică a Concursului (e-mail: educativms@gmail.com),
· un proiect structurat în conformitate cu indicaţiile publicate pe site-ul http://www.edu.ro/index.php/articles/3679 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Proiectul va fi tehnoredactat, în format Word (Times New Roman 12; Line Spacing 1,5), şi va cuprinde explicitarea unei activităţi educative nonformale, derulate sau derulabile de către un grup de proiect format din 4 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic, la nivelul uneia sau a mai multe unităţi de învăţământ, în parteneriat cu instituţii nonguvernamentale, pe durata a maxim 3 săptămâni.
· Fişa de participare (Anexa 2), completată cu toate datele solicitate.
Nu trebuie trimise pentru preselecţie decât descrierile proiectelor, NU şi prezentările sau materialele video anexe.
Atenţie! Proiectele trimise după data de 30 aprilie 2010 nu vor mai putea participa la preselecţie!
- Etapa de preselecţie a proiectelor: 30 aprilie - 3 mai 2010
Din numărul total de participanţi, juriul acestei etape, alcătuit din specialişti în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în mediul şcolar, va selecta 15 echipe a câte 4 elevi , care vor fi invitate să participe la etapa finală, însoţite de inspectorul pentru consiliere/activităţi educative formale şi nonformale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, sau de profesorul coordonator al proiectului selectat.
Rezultatele selecţiei vor fi anunţate prin email, pe adresele inspectorilor educativi din judeţele participante, in perioada 3-5 mai 2010.
- Etapa finală: 2-3 zile consecutive, în perioada 7- 9 mai 2010
a. Finaliştii îşi vor susţine proiectele în faţa celorlalţi participanţi şi a unei comisii alcătuite din reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai instituţiilor naţionale şi judeţene abilitate în domeniu
b. Elevii finalişti vor beneficia de un workshop pe tema violenţei şi abuzului asupra copilului susţinute de specialişti în domeniul legislaţiei, tehnici de abordare a agresorului, depistarea victimelor violenţei, comunicare asertivă, suport emoţional pentru victime), în organizarea C.J.A.P. Mureş
c. Se va organiza festivitatea de premiere şi lansarea “Panoramicului Concursului de proiecte”
Juriul Naţional al Concursului, alcătuit din reprezentanţi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea câştigătorilor.

Se vor acorda premii atât pentru echipajele participante, pe categorii (clasele V-VIII şi clasele IX-XII), cât şi pentru elevii care se remarcă în prezentarea proiectelor:
Toţi finaliştii vor primi, din partea organizatorilor şi a sponsorilor, cadouri constând în cărţi şi rechizite.

Informaţii suplimentare:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, Str. Dr. Victor Babeş, Nr. 11, Telefon: 0265/213779, Fax: 0265-218473, E-mail: mailto:cnpr@warpnet.ro
(persoană de contact: inspectorul şcolar de specialitate pentru consiliere / activităţi educative formale şi nonformale, prof. drd. Felicia Stela Ionescu, tel. 0721-435252, e-mail: educativms@gmail.com).

Concursuri naţionale găzduite în 2010 de ISJ Mures cf. CAEN 2010