duminică, 11 ianuarie 2009

Legislatie utila

Gasiti aici cateva trimiteri utile inspectorului educativ, directorului, directorului adjunct si coordonatorului de proiecte si programe educative, dirigintilor, practic - tuturor acelora care se ocupa de activitatea educativa formala si nonformala.

http://www.edu.ro/index.php/articles/c304/
pagina dedicata activitatilor educative, pe site/ul ministerului de resort

http://www.edu.ro/index.php/articles/3587
obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale

http://www.edu.ro/index.php/articles/10409
memorandum asupra invatarii permanente

http://www.isj.dj.edu.ro/down/docisj/Strategie%20educatie%20non%20formala%201.doc
strategia nationala a dezvoltarii activitatii educative nonformale si planul de actiune privind implementarea acesteia
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/8214
Anexa la OMECT nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.