duminică, 2 august 2009

Concursul naţional de artă fotografică şi cineclub al elevilor


Regulamentul Concursului Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor


31 august - 4 septembrie 2009, Colegiul Silvic Gurghiu, jud. MureşCap. I Dispoziţii generale
Concursul face parte din Calendarul activităţilor extraşcolare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Palatul Copiilor Tg-Mureş. Concursul are ca scop stimularea creativităţii artistice în domeniul audiovizual şi pregătirea generaţiei viitoare pentru impactul cu acest domeniu.


Obiectivele concursului:
• formarea şi dezvoltarea simţului estetic la copii;
• însuşirea unor deprinderi practice şi cunoştinţe în domeniul mânuirii aparatelor şi tehnicilor audio-vizuale;
• cunoaşterea şi preluarea tradiţiilor româneşti în domeniul artei fotografice şi cinematografice;
• evaluarea nivelului de pregătire practica şi teoretica a celor mai talentaţi copii;• stimularea creativităţii acestora;Cap. II. Participanţi şi condiţii de participare
Art. 1. Concursul este deschis participării tuturor copiilor care practica arta fotografica şi cinematografica în cadrul cercurilor de profil din unităţile de învăţământ şcolare şi extraşcolare (scoli, palate şi cluburi ale copiilor)
Art. 2 Fiecare judeţ poate participa cu câte 2 (doi) elevi selectaţi din cercurile de profil din judeţ, însoţiţi de un cadru didactic desemnat de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv. Judeţul gazda poate participa cu mai mulţi concurenţi. Pentru buna desfăşurare a concursului, organizatorul poate invita, în limita a (2+1), reprezentanţi din unul din cercurile remarcate în ediţiile precedente, pentru a sprijini cu aparatura şi specialişti organizarea secţiunii film.
Art. 3 La concurs pot participa, în aceleaşi condiţii şi elevi din tarile prietene României, cu condiţia respectării tuturor formalităţilor impuse de M.E.C.I. şi de legislaţia în vigoare.
Art. 4 În concurs pot fi înscrise numai lucrări proprii, originale, alb negru şi color ce nu au mai fost premiate în alte concursuri naţionale sau internaţionale şi se încadrează în următoarele genuri:
• portret
• peisaj
• reportaj
• natura statica
• eseu
• macrofotografie
• mesaj antidrog
• prelucrări digitale
• serie foto
• etnografie şi folclor
Art. 5 Fiecare delegaţie va preda la sosire câte 20 lucrări foto, alb negru sau color (dimensiune minima 20/30) realizate de membrii delegaţiei sau de alţi membri ai cercului, pentru expoziţie, un CD cu fotografiile în format digital şi fisa filmelor cinematografice (cu durata maxima de 25 minute /judeţ). Lucrările pentru expoziţie vor fi realizate pe hârtie foto sau pe orice alt suport ce poate fi expus direct (fără calculator) şi vor avea specificate pe verso:
• denumirea lucrării
• numele şi prenumele elevului
• clasa, unitatea şcolara şi judeţul
Art. 6 Lucrările realizate pe CD, DVD, VCD etc. vor fi jurizate la categoria diapozitive şi nu vor depăşi 10 min. de prezentare pe judeţ.
Art. 7 Filmele pot fi prezentate pe suport video sau CD şi se vor încadra în următoarele genuri:
• reportaj
• documentar
• portret
• eseu
• film didactic şi ştiinţific
• desen animat
• film jucat
• mesaj antidrog
• prelucrări digitale


Cap. III Organizarea concursului
Art. 8 Concursul se va desfăşura sub forma de Tabără organizată la Colegiului Silvic din Gurghiu, judeţul Mureş. În cadrul taberei se va organiza o expoziţie fotografică în cadrul căreia se vor stabili clasamente pe genuri artistice.
Art. 9 Pentru secţiunea film se vor organiza proiecţii de filme şi suite de imagini foto-digitale, clasamentul făcându-se pe genuri de film.În afara acestora în cadrul taberei se vor face excursii documentare, schimburi de experienţă, dezbateri pe teme de specialitate.


Cap. IV Jurizarea
Art. 10. Evaluarea lucrărilor va fi făcuta de către personalităţi şi specialişti din domeniu recunoscuţi la nivel naţional şi local, selectaţi de către I.Ş.J. Mureş, cu recomandarea M.E.C.I.
Art. 11. Jurizarea se va face pe categorii de vârsta V-VIII şi IX-XII la genurile de concurs amintite anterior. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni, separat pentru alb-negru şi color la foto şi pe genuri la cinematografie. Lucrările premiate rămân la organizatori, în vederea realizării unei expoziţii itinerante.


Cap. V Dispoziţii finale
Art. 12 Cheltuielile pentru masa, cazare, consumabile şi organizare vor fi suportate de către organizatori, iar cele pentru transport de către Inspectoratele Şcolare ale judeţelor participante, activitatea fiind cuprinsa în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare 2009.
Art. 13 Înscrierea la concurs se va face pana la data de 15 august 2009 prin telefon: 0265 213779, fax 0265-218473, email:
educativms@gmail.com (Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş) sau pctargumures@gmail.com, fax 0265-261009 (Palatul Copiilor Târgu-Mureş) Numărul de participanţi stabilit prin regulament nu poate fi depăşit, dar pot fi admise în concurs lucrări ale mai multor concurenţi.
Art. 14 La sosire delegaţii vor prezenta:
• câte 2 tabele cu participanţii, vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv
• fişele de tabără cu avizul medicului
• fotografiile pentru expoziţie
• tabelul cu fotografiile şi filmele înscrise în concurs.
Art. 15 Tabăra se desfăşoară în perioada 31 august - 4 septembrie 2009 la Colegiul Silvic din Gurghiu, Deschiderea oficială este programată pentru ziua de luni, 31 august, orele 18.30, iar festivitatea de premiere - în ziua de joi, 3 septembrie, orele 17. Prezenţa se va face în data de 31 august până la orele 16,00 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş str. Victor Babeş nr. 11 Tg-Mureş (în curtea Grupului Şcolar "Constantin Brâncuşi"), de unde participanţii vor fi transportaţi la Gurghiu. Pentru delegaţiile care sosesc cu trenul în Gara municipiului Reghin, se va asigura un mijloc de transport până la Gurghiu, cu condiţia precizării acestor detalii în fişa de înscriere.


Informaţii suplimentare la tel. 0265-213779 int. 115 ISJ Mureş, sau mbl .0721435252, inspector şcolar de specialitate – educativ, prof. Felicia Stela Ionescu, sau 0265-261009, Palatul Copiilor Tg. Mureş, director - prof. Olimpiu Nuţiu

Niciun comentariu: