duminică, 2 august 2009

Festivalul naţional al fanfarelor şcolare

REGULAMENT
FESTIVALUL NAŢIONAL AL FANFARELOR ŞCOLARE
EDIŢIA A III-A - 2009

28-31 august 2009, Târgu-Mureş

Cap I. Dispoziţii generale
Concursul face parte din Calendarul Activităţilor Extraşcolare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Palatul Copiilor Tg. Mureş şi Clubul Copiilor Târnăveni.
Obiectivul general este realizarea schimbului de experienţă în domeniul fanfarelor de copii, valorificarea potenţialului artistic al participanţilor, promovarea muzicii de fanfară în rândul populaţiei şcolare, prin activitate de finalizare pentru cercurile de profil.

Cap II Participanţi şi condiţii de participare
Art. 1. Participă la festival fanfare din Palate şi Cluburi ale Copiilor (membrii formaţiilor sunt elevi din cls. I – XII, cu vârsta maximă de 19 ani). Fiecare elev va prezenta carnetul de elev, vizat pentru anul şcolar 2008–2009 şi C.I., după caz. În cazul în care mai mult de 25% dintre membrii formaţiei depăşesc vârsta maximă de 19 ani, formaţia nu poate intra în competiţie pentru atribuirea de premii (primeşte doar Diplomă de participare);
Art. 2. Durata de interpretare - maxim 25 de min.;
Art. 3. Repertoriul cuprinde obligatoriu:
- marş
- muzică de promenadă
- prelucrare folclorică
- prelucrare a unei piese de muzică uşoară
- alături de genurile muzicale obligatorii pot fi interpretate şi alte genuri, cu încadrarea în numărul maxim de 25 de minute, acordat formaţiei;
Art. 3. Formaţia se poate prezenta cu maxim 30 membri. În cazul depăşirii numărului de membri, conducătorul de grup este rugat să ia măsuri pentru achitarea costurilor suplimentare de cazare şi masă;
Art. 4. Fiecare delegat se va prezenta la şedinţa tehnică cu tabele nominale (2 exemplare), conform datelor din Anexa 2, vizate de Inspectoratul Şcolar respectiv.
Art. 5. Formaţiile vor confirma participarea pe baza fişei de înscriere şi vor trimite materialele pentru realizarea prezentării formaţiilor şi a caietului program, la Palatul Copiilor Tg. Mureş, tel - fax. 0265.261009, adresă mail
pctargumures@gmail.com, sau la Clubul Copiilor Târnăveni tel – fax 0265.446405, adresă de mail cctarnaveni08@yahoo.com, până la data de 15 august 2009.

Cap III Organizarea festivalului şi jurizarea
Art. 6. Festivalul se desfăşoară pe durata a 4 zile, în perioada 28 – 31 august 2009, în municipiul Tg. Mureş, cheltuielile pentru cazare, masa, organizare, consumabile vor fi suportate de organizatori, cu contribuţia M.E.C.I., iar cele pentru transport de către Inspectoratele Şcolare ale judeţelor participante, activitatea fiind cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare pentru anul 2009, cap. F1 poz. 20.
Art. 7. Juriul este format din 5 membri, specialişti în domeniu, selectaţi de I.Ş.J. Mureş, cu recomandarea M.E.C.I. Se vor acorda diplome de participare tuturor formaţiilor şi diplome pentru locurile I-II-III, şi menţiuni.

Cap IV Dispoziţii finale
Art. 8. Prezentul Regulament se completează cu prevederile actelor normative ce reglementează activitatea educativă formală şi nonformală, în vigoare.

Informaţii suplimentare la tel. 0265-213779 int. 115 ISJ Mureş, sau mbl .0721435252, inspector şcolar de specialitate – educativ, prof. Felicia Stela Ionescu, sau 0265-261009, Palatul Copiilor Tg. Mureş, director - prof. Olimpiu Nuţiu

Niciun comentariu: